Vol 24, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Sandhia Valsala
PDF
1-12
Nakib Hayat Chowdhury, Deloara Khushi, Md. Mamunur Rashid
PDF
13-22
G. C. A. L. Aponso, T. M. T. I. Tennakon, A. M. C. B. Arampath, S. Kandeepan, H. P. K. K. S. Amaratunga
PDF
23-27
Abdelmajid Hassan Mansour
PDF
28-36
Asma Khonji, Dr. Ali Harounabadi
PDF
37-42
Mahshid Sadeghpour
PDF
43-55
Saman Sarraf
PDF
56-79
Hooshang Khoshsima, Seyyed Morteza Hashemi Toroujeni
PDF
80-99
Mohammed Mahfouz Alhassan, Alexander Adjei-Quaye
PDF
100-116
Surendra Kumar Sharma, Ramratan Ahirwal
PDF
117-129
Osang Francis Bukie
PDF
130-145
Emmanuel Ahishakiye, Danison Taremwa, Elisha Opiyo Omulo
PDF
146-158
Saowaluck Pitukwong, Akkhapun Wannakomol
PDF
159-169
Kanak Sharma, Ashish Sharma, Dhananjay Joshi, Nikhil Vyas, Arpit Bapna
PDF
170-176
Eman ElSayed, Abeer ElKorany, Akram salah, Hesham Hafny
PDF
177-189